امروز شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱
عبــاس آباد ، خیــابــان علـی اکـبــری
کــوچه فــرهاد ، پلاک 24 ، واحــد 7
نرخ دیه
 
نرخ دیه لاله و نرمه گوش در سال1401
نرخ دیه لاله و نرمه گوش در سال1401 1_از بین بردن دو لاله گوش در مرد                                             600000000تومان 2_از بین بردن دو لاله گوش در زن                                              300000000تومان 3_از بین بردن هر یک از لاله گوش در مرد                                     300000000تومان 4_از بین بردن هر یک از لاله گوش در زن                                     150000000تومان 5_از بین بردن هر یک از نرمه گوش در مرد                                   100000000تومان 6_از بین بردن هر یک از نرمه گوش درزن                                    50000000تومان 7_پاره کردن هر یک از لاله گوش در مرد                                      100000000تومان 8_پاره کردن هر یک از لاله گوش در زن                                      50000000تومان 9_پاره کردن هر یک از نرمه گوش در مرد                                   66666000تومان 10_پاره کردن هر یک از نرمه گوش در زن                                 33333000تومان 11_فلج کردن هر یک از لاله گوش در مرد                                  400000000تومان 12_فلج کردن هر یک از لاله گوش درزن                                   200000000تومان 13_بریدن هر یک از لاله گوش فلج شده در مرد                          200000000تومان 14_بریدن هر یک از لاله گوش فلج شده در زن                          100000000تومان 15_پاره کردن پرده گوش                                                   ارش جهت کسب و دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 86122587 86120774
منتشر شده در تاریخ سه شنبه 27 ارديبهشت 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه عقل در سال1401
نرخ دیه عقل در سال1401 1_زایل کردن عقل در مرد                                                                                          600000000تومان(دیه کامل) 2_زایل کردن عقل درزن                                                                                            300000000تومان(دیه کامل) 3_ایجاد نقص در عقل                                                                                               ارش 4_ایجاد جنون ادواری در شخص                                                                                  ارش 5_زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به جنون نرسد                           ارش 6_هر گاه در اثر جنایتی عقل زایل و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد                             دیه مسترد و ارش دارد جهت کسب و دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:  
منتشر شده در تاریخ سه شنبه 27 ارديبهشت 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه بویایی در سال1401
نرخ دیه بویایی در سال1401 1_از بین بردن کامل بویایی در مرد                                                                                600000000تومان(دیه کامل) 2_از بین بردن کامل بویایی درزن                                                                                 300000000تومان(دیه کامل) 3_از بین بردن قسمتی ازبویایی                                                                                    ارش 4_اگر در اثر جنایت،بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود در مرد                     300000000تومان 5_اگر در اثر جنایت،بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود درزن                150000000تومان جهت کسب و دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 86120774 86122587
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه بینایی در سال1401
نرخ دیه بینایی در سال1401 1_از بین بردن بینایی هر دو چشم در مرد                                                                600000000تومان(دیه کامل) 2_از بین بردن بینایی هر دو چشم در زن                                                              300000000تومان(دیه کامل) 3_از بین بردن بینایی یک چشم در مرد                                                                300000000تومان 4_از بین بردن بینایی یک چشم در زن                                                                150000000تومان 5_کاهش بینایی در صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد                                      دیه به همان نسبت کاهش بینایی 6_کاهش بینایی در صورتی که مقدار آن قابل تشخیص نباشد                                          ارش 7_از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش در اثر علل غیر جنایی یا مادرزادی از بین رفته باشد در مرد                                                                                                         600000000تومان (دیه کامل) 8_از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش در اثر علل غیر جنایی یا مادرزادی از بین رفته باشد در زن                                                                                               300000000تومان(دیه کامل) 9_از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش در اثرقصاص یا جنایتی که استحقاق دیه داشته از بین رفته باشد در مرد                                                                                        300000000تومان 10_از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش در اثرقصاص یا جنایتی که استحقاق دیه داشته از بین رفته باشد در زن                                                                                 150000000تومان  
منتشر شده در تاریخ شنبه 24 ارديبهشت 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه شنوایی در سال1401
نرخ دیه شنوایی در سال1401 1_از بین بردن شنوایی دو گوش در مرد                                                                600000000تومان(دیه کامل) 2_از بین بردن شنوایی دو گوش در زن                                                              300000000تومان(دیه کامل) 3_از بین بردن شنوایی یک گوش در مرد                                                          300000000تومان 4_از بین بردن شنوایی یک گوش در زن                                                          150000000تومان 5_جنایتی که باعث کاهش شنوایی شود                                                          ارش 6_از بین بردن شنوایی کودکی که هنوز زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است            علاوه بر دیه شنوایی دیه زوال یا نقص گفتار ثابت است  
منتشر شده در تاریخ چهارشنبه 21 ارديبهشت 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه لب سال1401
نرخ دیه لب در سال1401 1_از بین بردن دو لب در مرد                                  600000000تومان 2_از بین بردن دو لب در زن                                   300000000تومان 3_از بین بردن هریک از لب در مرد                          300000000تومان 4_از بین بردن هریک از لب در زن                           150000000تومان 5_جنایتی که باعث جمع شدن لب یا قسمتی از آن شود     ارش 6_جنایتی که موجب سست و فلج شدن هر یک از لب ها گردد به گونه ای که با خنده و مانند آن از دندان ها کنار نرود در مرد                                  200000000تومان 7_جنایتی که موجب سست و فلج شدن هر یک از لب ها گردد به گونه ای که با خنده و مانند آن از دندان ها کنار نرود درزن                                   100000000تومان 8_جنایت از بین بردن هر یک از لب های سست و فلج شده در مرد     100000000تومان 9_جنایت از بین بردن هر یک از لب های سست و فلج شده در زن      50000000تومان 10_شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایان شدن دندان ها شود در مرد    200000000تومان 11_شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایان شدن دندان ها شود در زن     100000000تومان 12_شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایان شدن دندان ها شود در صورت بهبودی بدون عیب در مرد       120000000تومان 13_شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایان شدن دندان ها شود در صورت بهبودی بدون عیب درزن        60000000تومان 14_شکافتن یک لب در مرد                                           100000000تومان 15_شکافتن یک لب در زن                                           50000000تومان 16_شکافتن یک لب درصورت بهبودی بدون عیب در مرد       60000000تومان 17_شکافتن یک لب درصورت بهبودی بدون عیب درزن         30000000تومان  
منتشر شده در تاریخ سه شنبه 20 ارديبهشت 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه چشم در سال1401
نرخ دیه چشم در سال1401 1_درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا در مرد                                                                                                                                    600000000تومان(دیه کامل) 2_درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا در زن                                                                                                                                     300000000تومان(دیه کامل) 3_درآوردن و یا از بین بردن هر یک از چشم ها در مرد                                                                                                                                300000000تومان 4_درآوردن و یا از بین بردن هر یک از چشم ها در زن                                                                                                                                  150000000تومان 5_درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا و چشم دیگرش نابیناست در مرد                                                                600000000تومان(دیه کامل) 6_درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا و چشم دیگرش نابیناست در زن                                                                300000000تومان(دیه کامل) 7_درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا و چشم دیگرش نابیناست اگر آن چشم نابینای در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق  دیه آن را داشته باشد در مرد300000000تومان 8_درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا و چشم دیگرش نابیناست اگر آن چشم نابینای در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق  دیه آن را داشته باشد درزن  150000000تومان 9_دیه دراوردن و یا از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد در مرد                                                                                                            100000000تومان 10_دیه دراوردن و یا از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد  درزن                                                                                                            50000000تومان 11_دیه مجموع چهار پلک دو چشم در مرد                                                                                                                                        600000000تومان(دیه کامل) 12_دیه مجموع چهار پلک دو چشم در زن                                                                                                                                          300000000تومان(دیه کامل) 13_دیه هر یک از پلک های بالا در مرد                                                                                                                                           100000000تومان 14_دیه هر یک از پلک های بالا در زن                                                                                                                                         50000000تومان 15_دیه هر یک از پلک های پایین در مرد                                                                                                                                        150000000تومان 16_دیه هر یک از پلک های پایین در زن                                                                                                                                       75000000تومان                                                                                                                                 
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 19 ارديبهشت 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه فک در سال1401
نرخ دیه فک در سال1401 1_قطع کردن یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان های پایین است در زن      300000000تومان(دیه کامل) 2_قطع کردن یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان های پایین است درمرد      600000000تومان(دیه کامل) 3_قطع کردن یا از بین بردن استخوان چپ فک که محل رویش دندان های پایین است در زن                            150000000تومان 4_قطع کردن یا از بین بردن استخوان چپ فک که محل رویش دندان های پایین است درمرد                                                                    300000000تومان 5_جنایتی که موجب کندی حرکت فک شود و همچنین نقص در جویدن و نقص در فک شود                                            ارش 6_از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا                                                                                                           ارش 7_فلج کردن فک پایین در زن                                                                                  200000000تومان                                                                                                                       8_فلج کردن فک پایین در مرد                                                                                 400000000تومان                                                                                               9_قطع کردن فک فلج در زن                                                                                   100000000تومان                                                                                                                           10_قطع کردن فک فلج در مرد                                                                                200000000تومان
منتشر شده در تاریخ يكشنبه 18 ارديبهشت 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه گردن در سال1401
1_کج شدن و خمیدگی در اثر شکستگی در صورت عدم بهبود و باقی ماندن در این حالت در مرد             دیه کامل600000000تومان 2_کج شدن و خمیدگی در اثر شکستگی در صورت عدم بهبود و باقی ماندن در این حالت درزن              دیه مامل300000000تومان 3_کج شدن و خمیدگی در اثر شکستگی در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی                             ارش 4_شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی                                                                      ارش 5_جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود                 ارش
منتشر شده در تاریخ شنبه 17 ارديبهشت 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه مو در سال1401
نرخ دیه مو در سال1401 1_کندن یا از بین بردن تمام موی سر زن در صورتی که دیگر نروید                     300000000تومان 2_کندن یا از بین بردن تمام ریش مرد در صورتی که دیگر نروید                         600000000تومان 3_کندن یا از بین بردن تمام موی سر مرد در صورتی که دیگر نروید                     600000000تومان 4_کندن یا از بین بردن تمام موی سر زن در صورتی که بازم بروید                        ارش(مهر المثل) 5_کندن یا از بین بردن تمام ریش مرد در صورتی که بازم بروید                           200000000تومان 6_اگر قسمتی از موی سر زن از بین برود و دیگر نروید                                     مهر المثل 7_اگر قسمتی از موی سر مرد از بین برود و دیگر نروید                                    ارش 8_اگر قسمتی از ریش مرد از بین برود و دیگر نروید                                        ارش از200000000تومان 9_کندن یا از بین بردن هر یک از ابروها اگر دیگر نروید                                     150000000تومان 10_کندن یا از بین بردن هر یک از ابروها اگر دوباره بروید                                 ارش 11_اگر قسمتی از ابرو از بین برود                                                             ارش 12_کندن یا از بین بردن موی پلک چه بروید چه نروید                                     ارش 13_از بین بردن موی هر قسمت از بدن اگر موجب نقص شود در آن قسمت         ارش 14_اگر موی سر مرد یا زن از بین رفته و با عیب بروید یا رنگ و حالت طبیعی آن تغییر کند                                                                     ارش  
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 12 ارديبهشت 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه بر حسب دینار و درهم در سال1401
نرخ دیه بر حسب دینار و درهم در سال14011 1_دینار600000تومان 2_درهم60000تومان 3_یک نفر شتر6000000تومان
منتشر شده در تاریخ چهارشنبه 7 ارديبهشت 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه در سال1401
نرخ دیه در سال1401 ماه های عادی 1_دیه کامل مرد600000000تومان 2_دیخ کامل زن300000000تومان دیه در ماه های حرام 1_دیه کامل مرد800000000تومان 2_دیه کامل زن400000000تومان ماه های حرام 1_ذی القعده 2_ذی الحجه 3_محرم 4_رجب
منتشر شده در تاریخ سه شنبه 30 فروردين 1401
ادامه مطلب ...
 
نرخ دیه جنین در سال1401
  1-دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار ) ۱۲۰۰۰۰۰۰تومان 2-دیه علقه که خون بسته است(چهل دینار )۲۴۰۰۰۰۰۰تومان 3-دیه جنین که گوشت واستخوان آن تمام شده است وهنوز روح درآن پیدا نشده است ، فرقی بین پسر ودختر نیست،( یکصد دینار) ۶۰۰۰۰۰۰۰تومان 4-دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است وهنوزگوشت نروییده است(هشتاد دینار )۴۸۰۰۰۰۰۰تومان 5-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد)دیه کامل۶۰۰۰۰۰۰۰۰تومان 6-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد)نصف دیه کامل مرد مسلمان ۳۰۰۰۰۰۰۰۰تومان 7-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است واگر مشتبه باشد ( سه چهارم دیه کامل)۴۵۰۰۰۰۰۰۰تومان 8-دیه مضقه که بصورت گوشت درآمده است (شصت دینار)۳۶۰۰۰۰۰۰تومان  
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 29 فروردين 1401
ادامه مطلب ...
محمد مومن زاده | وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اصلی درباره من مشاوره حقوقی پرسش و پاسخ تماس با من ویدئو ها مقالات حقوقی اطلاعات مراجع قضایی دانستنی های حقوقی خدمات وکالت
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به محمد مومن زاده می باشد .
طراحی سایت و سئو : ایران طراح