امروز شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰
عبــاس آباد ، خیــابــان علـی اکـبــری
کــوچه فــرهاد ، پلاک 24 ، واحــد 7
آدم ربایی و مجازات آن

مجازات جرم آدم ربایی و صلاحیت رسیدگی به آن

1_قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (1399)،مجازات آدم ربایی موضوع ماده ی621قانون مجازات اسلامی(تعزیرات1375)را صرف نظر از کیفیات مشدده،به دو قسم تقسیم کرده است.چنانچه ارتکاب رکن مادی بزه آدم ربایی با عنف یا تهدید باشد،مجازات مرتکب،حبس درجه چهار و در غیر این صورت (با حیله یا به هر نحو دیگر)حبس درجه پنج خواهد بود و در مواردی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسیله نقلیه انجام شود یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود،مجازات آن مطابق قسمت دوم ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات1375)حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود که با توجه به میزان مجازات ،وفق قانون جدید،حسب مورد حداکثر حبس درجه چهار یا درجه پنج است.

2_تمامی پرونده های موضوع ماده ی 621قانون مجازات اسلامی (تعزیرات1375)صرف نظر از میزان مجازات مندرج در دادنامه،در اجرای ماده10قانون مجازات اسلامی(1392)باید نزد دادگاه صادر کننده ی حکم قطعی ارسال شود،زیرا مجازات آن کاهش یافته و به نص ماده ی 10این قانون،توسط دادگاه صادر کننده ی حکم قطعی اعم از بدوی یا تجدید نظر،پرونده برای تصحیح حکم و تخفیف مجازات،بازنگری می شود.

_آیا می خواهید در رابطه با مجازات شرکت در جنایت بدانید؟

_آیا می خواهید در رابطه با قانون مبارزه با قاچاق انسان بدانید؟

_آیا می خواهید در رابطه با قانون مبارزه با قاچاق اسلحه بدانید؟

3_پرسش.با توجه به این که رسیدگی به جرم آدم ربایی بر اساس قانون جدید در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است،پرونده های مربوط به آدم ربایی،در اجرای ماده10قانون مجازات اسلامی (1392)نزد کدام دادگاه ارسال می شود؟

پاسخ.باتوجه به عبارت (دادگاه صادر کننده حکم قطعی)مذکور در بند(ب)ماده 10 قانون مجازات اسلامی (1392)،در فرض سوال در نظر به اینکه حکم قطعی از سوی دادگاه کیفری یک صادر شده و دادگاه مذکورصلاحیت رسیدگی داشته است،اقدام بعدی مبنی بر تصحیح حکم و تخفیف مجازات با لحاظ قانون لاحق،با همان دادگاه خواهد بود.

4_پرسش.با توجه به اینکه رسیدگی به جرم آدم ربایی بر اساس قانون جدید در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است،پرونده های مربوط به آدم ربایی که مرتکبان آن ها پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید محکومیت یافته اند و شرایط استفاده از آزادی مشروط را دارند،نزد کدام دادگاه ارسال می شود؟

پاسخ.هرچند دادگاه کیفری یک بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (1399)صلاحیت رسیدگی به جرم آدم ربایی را ندارد،اما بر اساس ماده58قانون مجازات اسلامی (1392)و رای وحدت رویه شماره731مورخ 1392/8/28هیات عمومی دیوان عالی کشور،صدور حکم به آزادی مشروط با (دادگاه صادر کننده ی حکم قطعی)است.بنابراین،مقصود از دادگاه صادر کننده یحکم قطعی در فرض سوال،همان دادگاه کیفری یک است،هر چند امروز صلاحیت رسیدگی ندارد.

5-پرسش.پرونده هایی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری(1392)به دادگاه کیفری یک ارجاع شده است،مانند جرم آدم ربایی و سپس به دلیل کاهش درجه ی مجازات جرم به موجب قانون یاد شدهفرسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است،آیا باید همچنان در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود یا نزد دادگاه کیفری دو ارسال شود؟

پاسخ.هرچند طبق بند (الف)ماده11 قانون مجازات اسلامی (1392)،قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می شود،اما در فرض سوال با توجه به ملاک تبصره 3ماده ی296قانون آیین دادرسی کیفری (1392)و نیز ماده ی 403همان قانون،دادگاه کیفری یک نسبت به پرونده هایی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید در شعبه ثبت شده است،هم چنان مکلف به ادامه رسیدگی است و نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند.

وکیل پایه یک در تهران

6_پرسش.چنانچه دادگاه کیفری یک پیرامون جرم آدم ربایی رای صادر کرده باشد،اما پرونده را جهت فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال نکرده باشد،با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری(1392)که مجازات این جرم را درجه چهار قرار داده است،مرجع رسیدگی به تجدید نظر خواهی از رای مذکور،دیوان عالی کشور است یا دادگاه تجدید نظر استان؟

پاسخ.نظر به اینکه معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام خواهی آراء مطابق مواد 427و428قانون آیین دادرسی کیفری(1392)(مجازات قانونی جرم است)و در حال حاضر مجازات قانونی جرم ارتکابی درجه چهار است و از طرفی به موجب بند(الف)ماده ی 11قانون مجازات اسلامی(1392)مقررات مربوط به صلاحیت فورا اجرا می شود،در فرض سوال مرجع رسیدگی به اعتراض،(دادگاه تجدید نظر استان)است.

7_پرونده های مربوط به آدم ربایی که در زمان حاکمیت قانون سابق در دادگاه کیفری یک رسیدگی شده و با فرجام خواهی در شعبه ی دیوان عالی کشور ثبت شده،اما هنوز رسیدگی نشده است،در اجرای ماده10قانون مجازات اسلامی (1392)بر اساس رای وحدت رویه شماره796-99/7/1توسط شعبه دیوان نقض و جهت رسیدگی و اصلاح رای به شعبه هم عرض دادگاه کیفری یک ارسال می شود.

8_تبصره ماده621قانون مجازات اسلامی (تعزیرات1375)بر اساس ماده15قانون کاهش مجازات حبس تعزیری(1399)،نسخ صریح شده است و در مورد شروع به جرم ادم ربایی نیز مطابق ماده ی122قانون مجازات اسلامی (1392)رفتار می شود. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

86120774

86122587

وکیل جنایی

وکیل کیفری

وکیل پایه یک

تعداد بازدید صفحه : 66
CAPTCHA
محمد مومن زاده | وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اصلی درباره من مشاوره حقوقی پرسش و پاسخ تماس با من ویدئو ها مقالات حقوقی اطلاعات مراجع قضایی دانستنی های حقوقی خدمات وکالت
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به محمد مومن زاده می باشد .
طراحی سایت و سئو : ایران طراح