امروز شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱
عبــاس آباد ، خیــابــان علـی اکـبــری
کــوچه فــرهاد ، پلاک 24 ، واحــد 7
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب1308/01/05

ماده1_کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منتفعا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده238قانون مجازات عمومی محکوم می شود.و همچنین است انتقال گیرنده ای که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.

وکیل قوی

اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده وتا یکماه پس از حصول اطلاع اضهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد.هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اضهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

آیا می خواهید در مورد قانون بیمه اجباری بدانید؟

آیا می خواهید درمورد قانون قاچاق اسلحه بدانید؟

آیا می خواهید درمورد قانون قاچاق مواد مخدر بدانید؟

آیا می خواهید در مورد قانون خانواده بدانید؟

ماده2_نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق  قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا مالک باید به ترتیب ذیل عمل نماید:

انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارت وارده بر انتقال گیرنده و مالک را جبران کند.

انتقال گیرنده ای که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک جبران نماید.

مالکی که ازانتقال مال خودمطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و از تاریخ حصول اطلاع در صورتی که بعد از  اجرای این قانون مطلع شود انتقال گیرنده یا قائم مقام او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت خود مستحضر نماید.

ماده3_متخلف از مقررات ماده2 اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاهبردار  و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب مطابق مقررات قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.

ماده4_علاوه بر مجازات مذکور در مواد 1و3مجرم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.

ماده5_نسبت به انتقالاتی که قبل از اجرای این قانون واقع شده تعقیب جزایی مرتکب منوط به شکایت مدعی خصوصی است لیکن پس از شکایت استرداد آن مانع از تعقیب نخواهد بود.

ماده6_نسبت به انتقالاتی که قبل از این قانون واقع شده هرگاه قبل از شروع به تعقیب جزایی حق دعوای حقوقی مالک یا انتقال گیرنده به واطه مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجری نخواهد بود.

ماده7_مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون به موجب قانون سوم مرداد 1307راجع به تبانی یا به موجب  همین قانون در نتیجه انتقال عین یا منافع اموال غیر منقول و یا در نتیجه تبانی در دعوای مربوط به عین یا منافع اموال مزبوره حکم محکومیت آن ها صادر می شود مشمول ماده 45قانون مجازات عمومی نخواهد بود.

ماده8_کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی  نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوط به این موضوع مجازا خواهند شد.

ماده9_این قانون از اول اردیبهشت ماه1308به موقع اجرا گذاشته می شود

جهت کسب و دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

86120774

86122587

وکیل خوب

وکیل پایه یک در تهران

وکیل کیفری و جنایی

تعداد بازدید صفحه : 199
CAPTCHA
محمد مومن زاده | وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اصلی درباره من مشاوره حقوقی پرسش و پاسخ تماس با من ویدئو ها مقالات حقوقی اطلاعات مراجع قضایی دانستنی های حقوقی خدمات وکالت
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به محمد مومن زاده می باشد .
طراحی سایت و سئو : ایران طراح